| | | | | - | - | | |   
| | - | | - | ' '   |   SHOP ON-LINE   |  

  -
  ? 
  ,  
  , ,
  , ,
    ......
   
 
  -.
 
  ...
  
    - 
 
   
  .   
  
 • -
 • BMI
 •    Forum
     
   
  218 - ׳³ֲ³ײ²ֲ¡׳³ֲ³ײ²ֲ¨׳³ֲ³ײ»ן¿½׳³ֲ³׳�ֲ¿ֲ½:
  , `.
  ` - . . . . . CT , , ...
     , `.
  , `.
  ` - . . . . . CT , , ...
     , `.
  cervical cancer `.
  ` - . , , Bray ` -Global Cancer Statistics 2018 36 -185 . 90% -270,000 2015, , -18 . - ...
     cervical cancer `.
  cervical cancer `.
  ` - . , , Bray ` -Global Cancer Statistics 2018 36 -185 . 90% -270,000 2015, , -18 . - ...
     cervical cancer `.
  Non-Hodgkin `.
  ` - . non-Hodgkin , . non-Hodgkin , -50 - . - ( indolent), (aggressive). non-Hodgkin 13,000 ...
   Non-Hodgkin `.
  - 2018, `
  `-
  - 2018, `
   -    2018, `
  - 2018, `
  `-
  - 2018, `
   -    2018, `
  -
  -
   -
  : , `.
  ` - . 15-34 . " 5.6 -100,000 , 14.6 100,000 30-34 . 2017 " 8,850 , 410 , . , , . ...
   : , `.
  olaparib ( Lynparza) ?
  `-
  olaparib ( Lynparza) ?
   olaparib ( Lynparza)   ?
  : 8 ! `.
  ` - . -3 "" DNA . DNA ctDNA circulating tumor DNA, . DNA Soluble biopsies. , Science -18 , Joshua Cohen Kimmel Johns Hopkins, 40 ", ...
    :   8  ! `.
  : 8 ! `.
  ` - . -3 "" DNA . DNA ctDNA circulating tumor DNA, . DNA Soluble biopsies. , Science -18 , Joshua Cohen Kimmel Johns Hopkins, 40 ", ...
    :   8  ! `.
  - : MCM5, `
  `-
  - : MCM5, `
    -    : MCM5, `
  - : MCM5, `
  `-
  - : MCM5, `
    -    : MCM5, `
  , CAR-T , `.
  ` - . , . . -Chimeric Antigen Receptor T-Cell Therapy? T -apheresis, , , - , . " " ...
  ,   CAR-T  , `.
  (multiple myeloma): , `.
  ` - . 1.6% , 10% ". 2015 28,850 , 11,000 . 70 , 15% -65 . -2 , ...
   (multiple myeloma):   , `.
  (multiple myeloma): , `.
  ` - . 1.6% , 10% ". 2015 28,850 , 11,000 . 70 , 15% -65 . -2 , ...
   (multiple myeloma):   , `.
  - -11 , `
  `-
  - -11 , `
    -      -11 , `
  , .
  ` - . -74,000 ", 430,000 , , -11 2015. , , . , ", 2012 4,790 1992-2002, ...
   , .
  : , `.
  ` - . , . , "" . 2012 -40 , -900,000 , 720,000 ...
   :    , `.
  : , `.
  ` - . , . , "" . 2012 -40 , -900,000 , 720,000 ...
   :    , `.
  : , `.
  ` - . , . , "" . 2012 -40 , -900,000 , 720,000 ...
   :    , `.
  : , `
  `-
  : , `
   :    , `
  : , `
  `-
  : , `
   :    , `
  : , `
  `-
  : , `
   :    , `
   1  2 3 4 5 6 7 8 9  >>
  / , , , / , / . .

  ,
  / " .
  | |
  | | | | | | |
  | | | |
  | | | |